Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Naujienos Spausdinti
į užrašus
2013 11 20
Europos sveikatos sistemų ateitis aptariama Vilniuje
Šiandien Vilniuje prasidėjo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginys - Sveikatos forumo konferencija „Tvarios sveikatos sistemos darniam Europos vystymuisi“. Pagrindinė konferencijos tema -  ekonominė vertė, kurią sukuria sveikatos sektorius.
„Atsakomybę už šalies gyventojų sveikatą priskirti tik sveikatos priežiūros sistemai – pasenęs požiūris. Mokslo tyrimais jau įrodyta, kad dėmesys ekonominiams ir socialiniams veiksniams neabejotinai įtakoja  gyventojų sveikatą ir padidina sveikatos priežiūros sistemų tvarumą. Akcentuodama gerąją Europos praktiką, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai konferencija atkreips ir kitų sektorių  dėmesį į šį nepanaudotą potencialą sveikatai gerinti. Sveikata turėtų būti svarbiu komponentu visuose sektoriuose“, - apie konferencijai keliamus tikslus kalbėjo Sveikatos forumo prezidentas ir  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kancleris prof.Vilius Grabauskas.
Po jo įžanginio žodžio renginio dalyvius  ir svečius  pasveikino  Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Po to prasidėjo intensyvus darbas, truksiantis dvi dienas ir pasibaigsiantis priimta bendra deklaracija, kuri bus pateikta Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos, vyksiančios gruodžio 9 d., susitikimo dalyviams.
Pirmoji darbinė konferencijos sesija „Vizijos ir strategijos kuriant tvarias sveikatos sistemas“. Jai pirmininkauja LR sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis bei dr. Josep Figueras, Europos sveikatos sistemų ir politikos stebėjimo organizacijos direktorius.
„Sveikatos apsaugos sistemos tvarumas ir efektyvumas yra vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo prioritetų. Konferencijoje sveikatos problemos analizuojamos labai plačiame kontekste – kalbama apie sveikatą plačiuoju mastu, apie jos įtaką atskirų šalių, o tuo pačiu – visos Europos ekonomikai. Daugelyje pranešimų ir diskusijų bus akcentuojama – lėšos sveikatai yra ne išlaidos, o investicijos – į geresnę žmonių gyvenimo kokybę, į žmogiškuosius išteklius, į ateities ekonomiką. Jei nebus pakankamai sveikų, aktyvių, galinčių dirbti žmonių, visos kitos investicijos neš minimalią naudą“, - kalbėjo sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis, primindamas, kad šios pačios tiesos galioja ir Lietuvai.
Šioje sesijoje svarbiausias dėmesys skiriamas būtinybei užtikrinti sveikatos sistemų tvarumą. Joje bus kalbama apie kertines sveikatos sistemų vertybes: visuotinę aprėptį, aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, teisumą ir solidarumą. Taip pat bus akcentuojama būtinybė efektyviau naudoti turimus finansinius išteklius ir formuoti įrodymais pagrįstą sveikatos politiką. Pranešimą, tema „Sveikatos sistemų atsakas į ekonominę krizę Europoje“ pristatė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono biuro direktorė Zsuzsanna Jakab.
Antroje šios dienos sesijoje „Tvari sveikatos sistema –  ekonomikos augimo pagrindas“ pabrėžiama ekonominė vertė, kurią sukuria sveikatos sektorius. Sesijoje bus diskutuojama apie sveikatos sektoriaus svarbą visos Europos ekonomikai ir pristatomi pasiteisinę sveikatos sektoriaus investicijų pavyzdžiai. Taip pat bus akcentuojama žmogiškojo kapitalo svarba ekonomikos augimui.
Vėliau šios temos bus gvildenamos interaktyviose diskusijose dviejose paralelinėse sesijose, kurių temos:  „Sveikata - žmogiškasis kapitalas“ ir „Sveikatos sistemų finansavimo reformos“.
Vakarinėje konferencijos dalyje bus pristatyta Lietuvos sveikatos situacijos analizė ir leidinys  „Lietuva 2013 Sveikatos tyrimai: Sveikatos sektoriaus plėtra ir jos įtaka šalies ekonomikai“ bei ekonominės krizės Europoje įtaka sveikatai ir sveikatos sistemoms apžvalga.
Konferencijos darbas toliau bus tęsiamas trečiadienį.
Konferenciją organizuoja Sveikatos forumas kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei nevyriausybinėmis Europos organizacijomis: Europos visuomenės sveikatos aljansu, Europos pacientų forumu bei Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija.  
 
Vaida Samuolytė
Tel. +370 682 43660
grįžti į viršų