Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Naujienos Spausdinti
į užrašus
2013 12 09
III fazės klinikinio tyrimo rezultatai parodė, kad „Boehringer Ingelheim“ faldapreviras* yra itin veiksmingas daugeliui sergančiųjų 1-ojo genotipo hepatitu C
• Pagrindiniai STARTVerso™ III fazės klinikinio tyrimo, kai tirti sunkiai pagydomi pacientai tokie kaip, sergantieji ŽIV ir progresuojančia kepenų liga, rezultatai atskleidė faldapreviro* veiksmingumą;
• 84% pacientų pagerėjo po trumpesnį laiką trukusio gydymo ir dauguma jų tęsė tyrimą siekdami virusologinio atsako, nepriimdami kompromisų dėl vaisto saugumo ar jo toleravimo (STARTVerso™ 1 ir 2 tyrimai);1
• Antrosios kartos proteazės inhibitorius faldapreviras* yra tiriamas tiek taikant gydymą kartu su interferonu, tiek be interferono.

„Boehringer Ingelheim“ paskelbė naujus III fazės klinikinių tyrimų programos STARTVerso™ rezultatus, kurių metu buvo siekiama įvertinti faldapreviro*, vartojamo kartu su pegiliuotu interferonu ir ribavirinu (PeglFN/RBV) veiksmingumą (*Faldapreviras ir deleobuviras – tai tiriamieji junginiai , todėl jų vartojimas nėra patvirtintas. Jų saugumas ir veiksmingumas dar nėra iki galo patvirtintas).

Šioje programoje dalyvavo anksčiau negydyti (STARTVerso™ 1 ir 2 tyrimai)1 1-ojo genotipo (GT-1) hepatitu C (toliau – HCV) sergantys pacientai, kartą jau gydyti asmenys (STARTVerso™3)2 ir ŽIV infekuoti pacientai (STARTVerso™4)3. Šių ir papildomų tyrimų rezultatai paskelbti lapkritį Vašingtone vykusiame 64-ajame metiniame Amerikos kepenų ligų tyrimų asociacijos (angl. American Association for the Study of Liver Diseases – AASLD) susitikime, dar žinomame „The Liver Meeting®“ pavadinimu.

STARTVerso™ 1 ir 2 tyrimų metu, 84% anksčiau negydytų pacientų, vartojusių faldaprevirą*, gydymo laikas galėjo sutrumpėti nuo 48 iki 24 savaičių. 83% minėtųjų pacientų įgijo ilgalaikį virusologinį atsaką – SVR12^. (^SVR12 – ilgalaikis virusologinis atsakas, įgytas 12 savaičių po gydymo pabaigos, dar vadinamas „virusologiniu atsaku“).1

Iš viso 73% ir atitinkamai 72% pacientų SVR12 įgijo po 120 mg ir 240 mg faldapreviro* vartojimo režimo.1 Tarpiniai STARTVerso™4 tyrimo rezultatai parodė, kad praėjus 4 gydymo savaitėms (SVR4), 74% hepatito C virusu (HCV) ir ŽIV infekuotiems pacientams, gydytiems faldapreviru* HCV buvo nebeaptinkamas, o atsako dažnis buvo panašus į pacientų, sirgusių HCV monoinfekcija.3 Be to, sunkiai gydomų pacientų, kurie po praėjusio HCV gydymo (STARTVerso™3)pratęsė dalyvavimą tyrime, viruso išgydymo dažnis, vartojant faldaprevirą*,2 pasiekė 70%. To paties tyrimo metu, jau besigydžiusių pacientų ir pajutusių dalinį poveikį arba nepajutusių jokio poveikio, viruso išgydymo koeficientas siekė 58% ir atitinkamai 33%.2 Visi STARTVersoTM tyrimo rezultatai pateikti šio straipsnio apačioje.

„Šie tyrimo duomenys ne tik paremia, bet ir sustiprina faldapreviro* kaip veiksmingos gydymo priemonės, skirtos 1-ojo genotipo hepatito C virusu sergantiems pacientams, galimą naudą, – teigė medicinos mokslų daktarė bei Niujorko „Weill Cornell“ medicinos kolegijos, gastroenterologijos ir hepatologijos skyriaus vadovė Ira Jacobson. –STARTVerso™ bandymų programoje dalyvavo labai daug gyventojų, todėl faktas, kad vos keletas tyrime dalyvavusių pacientų gydymo atsisakė dėl nepageidaujamų reiškinių, gydytojams faldapreviru* leidžia pasitikėti kaip svarbiu pasiekimu, skirtu hepatito C gydymui.“

STARTVerso™ tyrimų programoje dalyvavo daugiau nei 2 200 pacientų, įskaitant sergančiuosius sunkiai gydoma HCV rūšimi:
• Daugiau nei 300 programoje dalyvavusių pacientų yra infekuoti HCV ir ŽIV3. Šių pacientų kraujyje HCV kiekis yra didesnis, todėl juos yra žymiai sunkiau išgydyti5;
• 677 pacientai kartą jau buvo gydyti nuo HCV, tačiau pasiekti virusologinio atsako nepavyko2;
• 40% STARTVerso™3 tyrimų programoje dalyvavusių pacientų sirgo progresuojančia kepenų liga (≥F3 fibroze)2;
• 59% STARTVerso™ 1 ir 2 tyrimuose dalyvavusių pacientų turėjo ne-CC IL28B genotipą.1 Ankstesniuose tyrimuose buvo manoma, kad šie pacientai turi mažesnę tikimybę pagyti nuo minėtojo viruso6.

„Atsižvelgiant į įvairią dalyvavusių pacientų populiaciją ir panašius sėkmingus atvejus, dirbant tik su HCV arba HCV ir ŽIV infekuotais pacientais, akivaizdu, kad STARTVerso™ tyrimų rezultatai yra ypač daug žadantys. Iš šių duomenų bus suformuotos ataskaitos, kurių rezultatų mes labai laukiame, – sakė „Boehringer Ingelheim“ korporacijos viceprezidentas medicinai profesorius Klaus Dugi. – Kartą per dieną, be jokių maisto apribojimų vartojamas faldapreviras* pacientams yra ne tik paprastas, bet ir patogus pasirinkimas. Faldapreviras* yra mūsų HCV kanalo pagrindas, todėl laukiame pagrindinių III fazės HCVerso tyrimo rezultatų, kurie taps 2014 m. HCV gydymo be interferono dalimi.“

Faldapreviras,* – tai gydymo be interferono dalis, tarp kitų pirmosios kartos proteazės inhibitorių pasižymintis mažesnėmis odos reakcijomis, virškinimo trakto sutrikimais ir papildomai nesukelia mažakraujystės. STARTVerso™ klinikinių tyrimų programoje nepageidaujami reiškiniai paprastai būdavo nežymūs ir lengvai sutvarkomi. Dažniausiai pasitaikančius nepageidaujamus reiškinius sudarė dėl laikino bilirubino padidėjimo (nekonjuguotos hiperbilirubinemijos) atsiradusi gelta, pykinimas, nuovargis, viduriavimas, galvos skausmas, mažakraujystė ir bėrimas. 95% pacientų faldapreviro* gydymą sėkmingai užbaigė.1,2,3 Visus STARTVerso rezultatus – žr. žemiau.

Faldapreviras* tolimesnėje klinikinėje praktikoje

Netrukus bus paskelbti tolimesni tyrimų duomenys, patvirtinantys turimus faldapreviro* veiksmingumo įrodymus. Juos apims tyrimai, tiriantys vaistų tarpusavio sąveiką pacientams, vartojantiems geriamąsias kontraceptines tabletes, taip pat vaistus, skiriamus priklausomybės ligų gydymui, bei įvertins faldapreviro* naudą pacientams, sergantiems inkstų funkcijos nepakankamumu.

Faldapreviras* kaip gydymo be interferono režimo dalis

Papildomas „Boehringer Ingelheim“ naujienas sudaro tarplaboratorinio tyrimo duomenys, bendradarbiaujant su „Presidio Pharmaceuticals.“ Tebevykstantis II fazės klinikinis tyrimas, tiriantis faldapreviro*, deleobuviro* ir PPI 668 (su ir be ribavirino) veiksmingumą pacientams, užsikrėtusiems 1a genotipo virusu buvo priimtas kaip naujausias išradimas.

III fazės STARTVerso™ tyrimo programos rezultatai

STARTVerso™ 1 ir 21
Anksčiau negydyti pacientai buvo atsitiktinai suskirstyti 1:2:2 santykiu. 1 grupei 48 savaites buvo skiriamas PeglFN/RBV gydymas ir placebas. 2 grupei kartą per dieną ir taip nuo 12 iki 24 savaičių buvo skiriama 120 mg faldapreviro*. Tuo tarpu 3 grupei kartą per dieną 12 savaičių buvo skiriama 240 mg faldapreviro*. Ilgalaikio virusologinio atsako (SVR12) dažniai buvo tokie:
• 1 grupėje: 50% (131 pacientas iš 264);
• 2 grupėje: 73% (382 pacientai iš 521);
• 3 grupėje: 72% (378 pacientai iš 524);

Jei hepatito C viruso (HCV) sudėtyje esančios ribonukleino rūgšties (RNR) 4 gydymo savaitę buvo aptinkama <25TV/ml arba visai nebeaptinkama, o 8 gydymo savaitę išvis nebeaptinkama, tuomet pacientai, priklausę 2 ir 3 grupėms, gydymą nutraukė ties 24 savaite. Jų tyrimo rezultatai buvo tokie:
• 2 grupėje: 84% (436 pacientai iš 521), iš kurių 83% (362 pacientai iš 436) įgijo ilgalaikį virusologinį atsaką (SVR12);
• 3 grupėje: 84% (441 pacientas iš 524), iš kurių 83% (368 pacientai iš 441) įgijo ilgalaikį virusologinį atsaką (SVR12);

Pacientai, vartoję 120mg ir 240 mg faldaprevirą*, iš dažniausiai pasitaikančių nepageidaujamų reiškinių patyrė virškinimo trakto sutrikimus, pasireiškusius 11% ir atitinkamai 18% pacientų bei mažakraujystę, pasireiškusią 14% ir atitinkamai 13% pacientų.1 Hiperbilirubinemija pasireiškė 12% ir atitinkamai 46% pacientų.1

STARTVerso™32
Tyrime dalyvavo 3 grupės anksčiau gydytų pacientų, iš kurių 1 grupės pacientai po gydymo buvo susirgę pakartotinai, 2 grupės pajuto dalinį gydymo poveikį, o 3 grupės nepajuto jokio poveikio.

1 grupėje
Pacientai buvo atsitiktinai suskirstyti 1:2:2 santykiu. 1 grupei 48 savaites buvo skiriamas PeglFN/RBV gydymas ir placebas. 2 grupei kartą per dieną 12 savaičių buvo skiriama 240 mg faldapreviro* (FDV12S). Tuo tarpu 3 grupei kartą per dieną 24 savaites buvo skiriama 240 mg faldapreviro* (FDV24S). Ilgalaikio virusologinio atsako (SVR12) dažniai buvo tokie:
• Pacientams, vartojusiems placebą 14% (7 pacientai iš 49);
• Pacientams, besilaikiusiems FDV12S režimo 70% (69 pacientai iš 99);
• Pacientams, besilaikiusiems FDV24S režimo 70% (71 pacientas iš 102);
• 87% pacientų, iš kurių 75% įgijo ilgalaikį virusologinį atsaką (SVR12), gydymą nutraukė ties 24 savaite.

2 grupėje
Pacientai buvo atsitiktinai suskirstyti 1:2:2 santykiu. 1 grupei 48 savaites buvo skiriamas PeglFN/RBV gydymas ir placebas. 2 grupei kartą per dieną 12 savaičių buvo skiriama 240 mg faldapreviro* (FDV12S). Tuo tarpu 3 grupei kartą per dieną 24 savaites buvo skiriama 240 mg faldapreviro* (FDV24S). Ilgalaikio virusologinio atsako (SVR12) dažniai buvo tokie:
• Pacientams, vartojusiems placebą 3% (1 pacientas iš 29);
• Pacientams, besilaikiusiems FDV12S režimo 58% (33 pacientai iš 57);
• Pacientams, besilaikiusiems FDV24S režimo 47% (26 pacientai iš 55);

3 grupėje
Pacientai buvo atsitiktinai suskirstyti 1:1 santykiu. 1 grupei kartą per dieną 12 savaičių buvo skiriama 240 mg faldapreviro* (FDV12S). Tuo tarpu 2 grupei kartą per dieną 24 savaites buvo skiriama 240 mg faldapreviro* (FDV24S), kartu su 48 savaites skiriamu PeglFN/RBV. Ilgalaikio virusologinio atsako (SVR12) dažniai buvo tokie:
• Pacientams, besilaikiusiems FDV12S režimo 33% (48 pacientai iš 145);
• Pacientams, besilaikiusiems FDV24S režimo 33% (46 pacientai iš 141);

12 ir 24 savaitėmis 20% ir atitinkamai 17% pacientų, vartojusių faldaprevirą* pasireiškė vidutinio intensyvumo nepageidaujami reiškiniai, kuriuos sudarė virškinimo trakto sutrikimai. Abiejose grupėse, vartojusiose faldaprevirą* mažakraujystė pasireiškė 10% pacientų.2

STARTVerso™43
Tebevykstančiame tyrime dalyvauja HCV ir ŽIV infekuoti pacientai, kuriems anksčiau niekada nebuvo gydytas HCV arba pakartotinai susirgę po anksčiau taikyto HCV gydymo. Šiems pacientams 48 savaites buvo skiriamas PeglFN/RBV gydymas ir vienas iš toliau nurodytų gydymo būdų: 1 grupei kartą per dieną 24 savaites skiriamas 120 mg faldapreviras*, o 2 grupei kartą per dieną 12 arba 24 savaitėms (priklausomai nuo atsitiktinio perskirstymo 12 savaitę) skiriamas 240 mg faldapreviras*. Ilgalaikio virusologinio atsako (SVR4) dažniai buvo tokie:
• 1 grupėje 72% (89 pacientai iš 123);
• 2 grupėje pacientams, vartojusiems faldaprevirą* 12 savaičių: 79% (66 pacientai iš 84);
• 2 grupėje pacientams, vartojusiems faldaprevirą* 24 savaites: 84% (72 pacientai iš 86);
• Iš viso 2 grupėje: 76% (140 pacientų iš 185);
• Bendrai: 74% (229 pacientai iš 308);

* įskaitant papildomus grupės pacientus, vartojusius 240 mg gydomosios medžiagos ir gydymą nutraukusius prieš 12 savaitę.

Pacientai, kuriems HCV RNR 4 gydymo savaitę buvo aptinkama <25TV/ml arba nebeaptinkama, o 8 gydymo savaitę išvis nebeaptinkama, buvo suskirstyti 1:1 santykiu ir 24 savaitę gydymą turėjo nutraukti arba tęsti 48 savaites, vartodami PeglFN/RBV. Jų tyrimo rezultatai buvo tokie:
• 1 grupėje 77% (95 pacientai iš 123), iš kurių 89% (85 pacientai iš 95) įgijo ilgalaikį virusologinį atsaką (SVR4);
• Iš viso 2 grupėje: 81% (150 pacientų iš 185), iš kurių 87% (131 pacientas iš 150) įgijo ilgalaikį virusologinį atsaką (SVR4);
• Bendrai: 80% (245 pacientai iš 308), iš kurių 88% (216 pacientų iš 245) įgijo ilgalaikį virusologinį atsaką (SVR4);

Vartojusiems 120 mg ir 240 mg faldaprevirą* tyrime dažniausiai pasireiškę nepageidaujami reiškiniai buvo pykinimas (atsiradęs 28% ir atitinkamai 44% pacientų), nuovargis (32% ir atitinkamai 35% pacientų) bei viduriavimas (25% ir atitinkamai 28% pacientų).
Apie „Boehringer Ingelheim“ hepatito C gydyme

Dirbdama novatoriško mokslo srityje, bendrovė „Boehringer Ingelheim“ siekia rasti atsakymus į klausimus, su kuriais susiduria įvairi hepatitu C sergančių pacientų populiacija kovoje su aktualiausiais iššūkiais. Bendrovės nuosekliai sukurtoje hepatito C klinikinių tyrimų programoje dalyvauja įvairūs pacientai, įskaitant sunkius ligonius, kuriuos klinikinėje praktikoje gydytojai mato kasdien.

„Boehringer Ingelheim“ kuria faldaprevirą*, optimizuotą antrosios kartos proteazės inhibitorių, kaip pagrindinį komponentą tiek taikant interferonu paremtą gydymo režimą, tiek režimą be interferono.

Interferonu paremta terapija, naudojant faldaprevirą*, suteikia galimybę pagerinti išgijimo procentą patogiai vartojant vieną vaisto dozę per parą be jokių papildomų mitybos reikalavimų. Faldapreviro* veiksmingumas buvo patvirtintas gydant įvairaus spektro 1a ir 1b genotipo hepatito C pacientus. STARTVersoTM bandymų programa, kurioje dalyvauja anksčiau negydyti, jau gydyti ir ŽIV infekuoti pacientai, nešiojantys hepatito C virusą, yra beveik baigta.

Deleobuviras yra stiprus tiriamasis nenukleozidinis NS5B polimerazės inhibitorius, plėtojamas, siekiant gydyti pacientus su 1b genotipo hepatito C virusu. III fazės HCVersoTM tyrimai, kurių metu tiriamas gydymo režimas be interferono, naudojant deleobuvirą kartu su faldapreviru+ ir ribavirinu, yra stipriai pasistūmėję.

Be „Boehringer Ingelheim“ įsipareigojimo tirti hepatitą C, įmonė taip pat bando įvertinti kitas tiriamojo hepatito C junginių kombinacijas, kurios veikia skirtingai. „Boehringer Ingelheim“ bendradarbiaudama su „Presidio Pharmaceuticals“ Inc. neseniai atliko II fazės klinikinius tyrimus, kurių metu buvo tirtas geriamųjų vaistų režimas be interferono ir be ribavirino. Tai yra laikoma įmonės tyrimo tęstine dalimi, siekiant atrasti ir plėtoti naujausias hepatito C viruso gydymo galimybes.

Apie hepatitą C

Hepatitas C – tai krauju užkrečiama infekcinė liga, kurią sukelia hepatito C virusas, gyvenantis ir plintantis kepenyse. Hepatitas C yra pagrindinė lėtinės kepenų ligos, kepenų vėžio ir transplantacijos priežastis.6 Lėtinis hepatitas C yra didžiulė visuomenės sveikatos problema ir viena labiausiai paplitusių infekcinių ligų visame pasaulyje, nuo kurios kenčia apie 170 milijonų žmonių,7 ir kasmet atsiranda 3-4 milijonai naujų šios ligos atvejų.8

Dėl nespecifinių pradinių ligos simptomų labai dažnai hepatitu C sergantiems žmonėms liga nėra diagnozuojama. Todėl didelė dalis pacientų pirmą kartą kreipiasi į savo gydytoją pasireiškus simptomams arba susirgę kepenų liga.9 Pacientus, segančius pažengusia kepenų liga yra sudėtinga gydyti, tačiau tokiems pacientams labiausiai reikalingas efektyvus ir geriau toleruojamas gydymas.

Iš visų lėtiniu hepatitu C sergančių pacientų, 20% išsivysto kepenų cirozė, o iš jų 2-5% kiekvienais metais miršta.10 Hepatito C sukelta pažengusi kepenų liga šiuo metu yra pagrindine kepenų transplantacijos priežastimi Vakarų pasaulyje.10

Apie „Boehringer Ingelheim“

„Boehringer Ingelheim“ grupė yra viena iš 20 pasaulyje pirmaujančių farmacijos bendrovių. Įmonės būstinė yra Ingelheime, Vokietijoje. Pasaulio mastu įmonė turi 140 filialų ir daugiau nei 46 000 darbuotojų. Nuo pat įkūrimo 1885 m. vienos šeimos valdoma kompanija lieka ištikima užsibrėžtam siekiui – tyrinėti, plėtoti, gaminti ir tiekti rinkai pažangius, didelės terapinės vertės preparatus, skirtus žmonėms ir gyvūnams gydyti.

Atsakomybę suvokdami kaip svarbiausią savos kultūros elementą, „Boehringer Ingelheim“ didžiuojasi plėtodami socialiai atsakingą veiklą įsitraukdami į socialinius projektus, rūpindamiesi savo darbuotojais ir jų šeimomis, užtikrindami lygias galimybes visiems darbuotojams bei statydami tvirtus pamatus pasaulinės svarbos veiklai. „Boehringer Ingelheim“ visada siekia išlaikyti darnų abipusį bendradarbiavimą ir tarpusavio pagarbą, tausoti bei stengtis išsaugoti aplinką.

2012-aisiais kompanijos „Boehringer Ingelheim“ apyvarta siekė 14,7 mlrd. eurų. 22,5 proc. šios sumos ji skyrė didžiausiojo verslo segmento – receptinių vaistų – tyrimams ir plėtrai.


Šaltinių sąrašas:

1. Jensen, D. et al. A pooled analysis of two randomized, double-blind placebo-controlled Phase III trials (STARTVerso1&2) of faldaprevir plus pegylated interferon alfa-2a and ribavirin in treatment- naïve patients with chronic hepatitis C genotype-1 infection. Presented at The Liver Meeting®, the 64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD),1 – 5 November, 2013
2. Yoshida E.M. et al. Subgroup analyses and baseline predictors of response with faldaprevir plus pegylated interferon alfa-2a and ribavirin in treatment-naïve patients with chronic hepatitis C genotype-1 infection: a pooled analysis of STARTVerso1 and 2. Presented at The Liver Meeting®, the 64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD),1 – 5 November, 2013
3. Jacobson, I. et al. STARTVerso3: A randomized, double-blind, placebo-controlled Phase III trial of faldaprevir in combination with pegylated interferon alfa-2a and ribavirin in treatment-experienced patients with chronic hepatitis C genotype-1 infection. Presented at The Liver Meeting®, the 64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD),1 – 5 November, 2013
4. Rockstroh, J. et al. STARTVerso 4 Phase III trial of faldaprevir plus peg interferon alfa-2a and ribavirin (PR) in patients with HIV and HCV genotype 1 co-infection: end of treatment response. Presented at The Liver Meeting®, the 64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD),1 – 5 November, 2013
5. Rodriguez-Torres M. Focus on drug interactions: the challenge of treating hepatitis C virus infection with direct acting antiviral drugs in the HIV-positive patient. Curr Opin Infect Dis. 2013 Feb; 26(1):50-7
6. Thompson AJ, Muir AJ, Sulkowski MS, et al. Interleukin-28B polymorphism improves viral kinetics and is the strongest pretreatment predictor of sustained virologic response in genotype 1 hepatitis C virus. Gastroenterology 2010; 139:120-9
7. World Health Organisation. Hepatitis C. 2002 http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/Hepc.pdf [Last accessed on 21/10/13]
8. Centers for Disease Control and Prevention (2012) Hepatitis C available at: http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-c.htm [Last accessed on 21/10/13]
9. World Health Organisation. Hepatitis C Fact Sheet. Updated July 2012 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/index.html [Last accessed on 21/10/13]
10. Chen S.L., Morgan T.R. The Natural History of Hepatitis C Virus (HCV) Infection. Int J Med Sci 2006; 3:47-52. Available from http://www.medsci.org/v03p0047.htm [Last accessed on 21/10/13]
11. Soriano, Vincent et al. New Therapies for Hepatitis C Virus Infection. Clinical Infectious Disease, February 2009
grįžti į viršų