Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Naujienos Spausdinti
į užrašus
2016 09 28
NEUROLOGIJA. SPALVOTAS TEKSTAS SU ILIUSTRACIJOMIS
www.gydytojobiblioteka.lt

NAUJA KNYGA
Tai naujas trečiasis inovatyvaus vadovėlio leidimas, kuriame skaitytojui aiškiai, lengvai ir suprantamai išdėstytos pagrindinės neurologinės problemos.
Neurologinės temos patraukliai ir įsimintina forma pateiktos atskiruose knygos skyriuose.
Kiekviename skyriuje:
• glausta, bet išsami tam tikros neurologinės problemos pagrindinė informacija;
• spalvotos nuotraukos (paveikslai) bei radiologinių tyrimų vaizdai;
• spalvotos schemos;
• susisteminta ir apibendrinta informacija lentelėse;
• apibendrinamieji pagrindiniai klausimai.
Trečiajame knygos leidime plačiau aptariamos insulto diagnostikos ir gydymo naujovės, pradėti taikyti gydymo būdai ir nauja disciplina – miego neurologija.
Knyga „Neurologija. Spalvotas tekstas su iliustracijomis“ skirta medicinos studentams, rezidentams, šeimos gydytojams, neurologams, bendrosios praktikos slaugytojoms ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, norintiems gauti susistemintos informacijos apie pagrindines neurologines problemas.

grįžti į viršų