Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Naujienos Spausdinti
į užrašus
2013 11 20
Seimo LSDP frakcijos narė R. Šalaševičiūtė: Mūsų vaikai turi būti auklėjami taikos, kilnumo, pakantumo, laisvės, lygybės ir solidarumo dvasia
1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 61-ajame plenariniame posėdyje priėmė svarbiausią vaiko teises ir teisėtus interesus ginantį dokumentą – Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją. Šią konvenciją yra ratifikavusios 193 pasaulio šalys. Lietuva ratifikavo konvenciją 1995 m. liepos 3 d. Konvencija skelbia, kad vaikas turi būti išauklėtas taikos, kilnumo, pakantumo, laisvės, lygybės ir solidarumo dvasia.
Tai savo pranešime, perskaitytame Seimo lapkričio 19 d. plenariniame posėdyje, pažymėjo Seimo LSDP frakcijos narė, Žmogaus teisių komiteto narė, Konstitucijos komisijos pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė.
„Žmonijos istorijoje žinoma daug žiauraus elgesio su vaikais pavyzdžių. Vaikai buvo aukojami dievams, parduodami į vergiją, gimę silpni – nužudomi. Dažnai vaikai būdavo prilyginami  suaugusiesiems – verčiami sunkiai dirbti, taip pat žiauriai baudžiami už įstatymo pažeidimus. XX amžiaus pirmoje pusėje žmoniją sukrėtė du pasauliniai karai, praūžė daug  gyvybių pasiglemžusios revoliucijos. Išgyvenusi masines tragedijas žmonija suprato – konfliktai turi būti sprendžiami dialogu, o ne žudant ir žeminant vieniems kitus.  Pažangios pasaulio bendruomenės įvertino skaudžią istorinę patirtį. Buvo pripažinta, kad vaikai yra labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis, kuri savo vaikystės patirtį, vaikystėje išmoktas tarpusavio bendravimo pamokas vėliau pritaiko suaugusiųjų gyvenime. Taigi pagarba vaikystei – pirmasis taikios ateities visuomenės garantas“, - toliau teigiama Seimo narės kalboje.
R. Šalaševičiūtės įsitikinimu: „Daugelio pasaulio šalių ratifikuota Vaiko teisių konvencija – unikali tarptautinė sutartis. Tai pirmasis tarptautinis dokumentas, apimantis tokį platų ir išsamų vaiko teisių spektrą: vaiko pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises. Konvencijoje pirmą kartą istorijoje įvardytas vaiko dalyvavimo principas. Šio principo pripažinimas – išskirtinis demokratines vertybes išpažįstančios visuomenės bruožas“.
„Politikai yra atsakingi už ateities visuomenę. Todėl labai svarbu sugebėti sukurti tokias sąlygas valstybėje, kad kiekvienas auginantis ir  ugdantis  vaiką jį auklėtų be pažeminimo ir galėtų jam suteikti  geriausias sąlygas vystytis. Tik taip išugdysime mūsų jaunąją kartą taikią, kūrybingą, mylinčią savo tėvynę, kartu gerbiančią ir mokančią suprasti kitas kultūras“, - teigė ji.
Vaiko teisių konvencijos priėmimo dienos – lapkričio 20 d. - proga R. Šalaševičiūtė įteikė Seimo nariams trumpą vadovėlį, skirtą parlamentarams, „Vaiko apsauga“, kurį lietuvių kalba išleido „UNICEF Lietuva““.
„Kaip Žmogaus teisių komiteto lapkričio 22 d. organizuojamos konferencijos „Vaiko teisių konvencija. Prietarais pagrįstos baimės“ iniciatorė ir komiteto narė, atsakinga už vaiko teisių klausimus, noriu padėkoti „UNICEF Lietuva“ už dovanojamą mums visiems leidinį. Tikimės, kad šis vaiko teisių vadovėlis padės Jums apsispręsti ir priimti pačius geriausius sprendimus, reikalingus mūsų visų vaikams“, - tvirtina R. Šalaševičiūtė. 
 
Jolanta Bielskienė
LSDP frakcijos infocentro vadovė
Lietuvos socialdemokratų partija
+37061201274
grįžti į viršų